VSDV zit op Facebook!Bezoek onze pagina
Welkom op de website van VSDV. Via deze weg houden wij u graag op de hoogte van onze activiteiten.

U vindt verder een overzicht van onze donateurs, alsook foto- en beeldmateriaal van onze organisaties. Neem dus gerust een kijkje!
kalender

Volgende event:

24 - 26 april 2018: Health & Care beurs:
Gent

De vereniging heeft tot doel de samenwerking van diensthoofden schoonmaak te bevorderen, nieuwe contacten te stimuleren en informatie
met betrekking tot schoonmaak en dienstverlening in verzorgingsinstellingen in binnen- en buitenland uit te wisselen.
De vereniging richt minstens 4 maal per jaar activiteiten in om dit doel te bereiken en ze verleent haar medewerking aan wat kan bijdragen
tot de ontwikkeling en de verbetering van bovenstaande doelstellingen.